Đuro Grčić

 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
 • Slika:
Rođen je 1972. godine u Virju. Završio je policijsku akademiju u Zagrebu, gdje se tijekom školovanja susreo s osnovama fotografije i fotografiranja. Fotografijom se intenzivnije počeo baviti prije sedam godina, a pozornost njegovog objektiva privlače ljudi i priroda. Radi u prometnoj policiji u PU koprivničko-križevačkoj.

Tijekom studenog 2010. godine sa suprugom je imao zajedničku izložbu fotografija u Đurđevcu. Oboje su sudjelovali u akciji „Za osmijeh malenih“, gdje su uspješnom prodajom svojih devet fotografija dali obol akciji.

Kako sam kaže, „igra motivima, objektivom i kadrovima preko fotografije nerijetko ga vodi u svijet savršenstva“, a sve je rezultiralo vlastitom internetskom stranicom http://grcicphoto.com.

Na božićnoj izložbi izlaže prvi put i to fotografije s motivima prirode, objekata i životinja.