Božić 2010.

  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:

Tradicionalna izložba radova djelatnika MUP-a RH, u pripremi Muzeja policije, otovorena je 16. prosinca, 2010. godine, u prostorijama MUP-a u Savskoj 39.

Na izložbi su predstavljeni radovi osam zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova - Gordane Paležac, Gordane Štos Hala, Helene Karić, Đure Grčića, Borisa Sadileka, Deana Savića, Berislava Mancea i Ivana Šekelje.

Fotografske radove prikazuju Gordana Paležac, Đuro Grčić, Boris Sadilek i Dean Savić. Dok su kolegica Gordana i kolega Đuro ovjekovječili  krajobraze,  izgled neba tijekom dana i dugu za kišna vremena, dotle nam  kolega Boris prikazuje začarani isječak flore i faune snimljen mobitelom Nokia N86. Afganistanske krajobraze i ljude prenosi nam na svojim fotografijama kolega Dean. Njegovi su radovi snimljeni dok je bio članom mirovne misije hrvatske policije u toj nam dalekoj zemlji.

Boje likovnih radova ove godine zastupaju kolegica Helena Karić, koja kod nas izlaže prvi put, te kolege Berislav Mance i Ivan Šekelja, koji su već izlagali. Svima su zajednički motivi krajobraza i cvijeća.

 Na ovoj izložbi prvi put svoje rukotvorine i prigodne suvenire iz ekoloških materijala izlaže i kolegica Gordana Štos Hala.

Tijekom izložbe, prikazivao se i film „Papa, Hrvatska te voli!“, u izdanju Hrvatskih šuma povodom postavljanja i ukrašavanja bora iz Gorskog kotara u Vatikanu 2002. godine. Za postav ovogodišnje božićne izložbe Hrvatske šume darovale su živi bor koji je bio ukrašen radovima Gordane Štos Hala.