Berislav Mance

  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:

Rođen je 1957. godine u Zagrebu, gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. U Ministarstvu unutarnjih poslova radi od 2001. godine kao načelnik Odjela za međunarodne odnose. Uz rad je pohađao različite stručne seminare, usavršavajući se u zemlji i inozemstvu.


Samouki je slikar. Slika tehnikama ulja na platnu i ulja na staklu. Osim slikarstvom, bavio se i umjetničkom fotografijom, likovnim instalacijamate videoklipovima (You Tube/morgen516). Nekoliko puta izlagao je na skupnim i samostalnim izložbama. Slikanjem ulja na platnu bavi se više od 25 godina. Član je Grupe 69.


U Muzeju policije već je izlagao (2006.), a na božićnoj izložbi 2010. izlaže četiri ulja na staklu s cvjetnim motivima iz 1995. godine.