2.Vođa grupe u interventnoj policiji

Slika /muzej/zbirke/743m_interv.jpg

Pravokutnik dužine 70 mm i visine 45 mm izrađen od tkanine indigo plave boje i dva romba zlatne boje sa stranicama 11 mm simetrično raspoređenima u sredini oznake. Novo. Preuzeto iz Odjela za odnose s javnošću.

Republika Hrvatska
Vrijeme proizvodnje: 2001. do danas                               
Materijal: tekstil
Dimenzije: 7 x 4,5 cm
Inv. br. 743