Mihael Tišljar von Lentulis (Virje, 1853. - Beč, 1922.)

  • Slika:
  • Slika:

Mihael Tišljar von Lentulis rođen je u Virju 1853 godine. 
U Beč je došao 1879. godine, a 1882. postaje natporučnik u pješačkoj pukovniji u ratnom zavodu u Beču. Godine 1906. imenovan je zamjenikom inspektora žandarmerije, a godinu dana kasnije inspektorom žandarmerije u državnim savjetima zastupljenih kraljevstava i zemalja.
Za feldmaršal-poručnika imenovan je 1908. godine, a 1909. godine dodijeljen mu je naslov generala što je bilo najviše carsko priznanje, pa ostaje titula general pješadije i inspektor žandarmerije. Dužnosti je po potrebi službe obavljao u Austriji, Ugarskoj, Dalmaciji i Galiciji. Umro je u Beču 28.4.1922.godine. 
Gospođa Ankica Tišljar iz Zagreba, supruga  pranećaka Mihaela Tišljara, za Muzej policije ustupila je nekoliko fotografija i kopije sačuvanih dokumentacija, te novinski članak iz službenog lista austrijske žandarmerije iz 1915. godine u kojem je objavljena biografija Mihaela Tišljara.