Oznake činova od 1946. do 1953. godine

  • Slika:

Oznake činova pripadnika narodne milicije bile su prvih godina nakon rata istovjetne vojnima. Milicionari nisu imali nikakvu oznaku. Oznake podoficirskih činova nošene su na naramenicama i epoletama (prilagođenima za skidanje) samo uz prazničku odoru. Oznaka mlađeg vodnika je bila jedna žuta svilena traka (širit ili galon) širine 7 mm u obliku tupog kuta čiji je vrh bio okrenut prema gornjem kraju naramenice ili epolete; oznaka vodnika je imala takva dva širita, a starijeg vodnika tri. U uporabi su bile i ravne žute trake (širit) paralelno postavljene od ramenog ruba naramenice, a koncept je bio istovjetan (jedna traka za mlađeg vodnika, dvije za vodnika i tri za starijeg vodnika).

Epolete oficira su bile širine otprilike 60 mm, dok je dužina prilagođavana dužini ramena. Sve oficirske epolete su bile porubljene svijetloplavom ispuskom širine 3 mm. Za oficire od zastavnika zaključno do ranga kapetana I. klase epoleta je imala dva uzdužna zlatasta širita širine oko 20 mm između kojih je bila traka od svijetloplave boje širine 5 mm. Epolete viših oficira su imale tri uzdužna zlatasta širita širine 15 mm između kojih su bile dvije svijetloplave trake po 5 mm širine. Blizu vrha epolete bilo je zlatasto dugme promjera 12 mm s reljefnom petokrakom zvijezdom. Činovi su bili označavani bijelim metalnim zvjezdicama promjera 15 mm. Oznaka čina zastavnika je bila bez zvijezde, potporučni, i major su imali po jednu zvjezdicu, poručni, i potpukovnik po dvije, kapetan i pukovnik po tri (postavljene u obliku istostraničnog trokuta), te kapetan 1. klase četiri zvjezdice.

Epolete generala su bile posebno vezene i sastojale su se od jedne zlatne trake cijelom širinom i dužinom epolete. Zvjezdice su bile veće nego kod nižih činova, promjera 22 mm, a bile su vezene srebrom. General-major je imao jednu zvjezdicu na epoleti, a general-potpukovnik dvije zvjezdice.

Izvor: Neven Zmijarević: Policija u Hrvatskoj 1941.-2001., MUP RH, Policijska akademija, Zagreb 2007.