''Želja nam je demistificirati policiju''

Autor članka je kroz razgovor sa Željkom Jamičićem želio saznati neke podatke o pojavi prvog muzeja, kako je došlo do inicijative o osnivanju Muzeja policije kod nas te u kojoj je fazi ostvarivanje tog projekta. Nadalje, dobivene su informacije kakva će biti koncepcija Muzeja i koja se građa sakuplja te s kojim se aktivnostima Muzej može do sada pohvaliti.

 

- objavljeno u časopisu Zaštita, svibanj 2008. godine