''Vozačku i prometnu, molim''

Učenice - mlade novinarke OŠ Jure Kaštelana, kroz ovaj su kratki članak upoznale učenike škole o svojem posjetu izložbi održanoj povodom Dana policije u sjedištu MUP-a. Ukratko su se osvrnule na njima najinteresantnije dijelove izložbe.

- objavljeno u listu OŠ Jure Kaštelana «Čarobna frula», prosinac 2007. godine