Izložba ''Vozačku i prometnu, molim!''

Autor članka je ukratko naveo što se sve može pogledati na izložbi, spominjući odore, opremu i tehniku koju je u prošlosti koristila prometna policija i koju koristi danas te na neke zanimljivosti kao što su tahograf - izum Josipa Belušića i plaketa koju je h rvatska policija dobila od američkog časopisa za najbolje oslikano policijsko vozilo.


- objavljeno u Metro expressu 26. rujna 2007. godine