Crtanje prema uzorku

  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
U nedjelju 9. listopada 2016. godine slikar amater Ivan Vlašić pokazao je na izložbi crtanje prema uzorku. svoje radove izlaže na prigodnim izložbama, ali ih i prodaje na uličnim štandovima.
Pokaznom vježbom željeli smo prikazati nastajanje kopije slike prema poznatom uzorku. Za uzorak je uzeta jedna fotografija sa slikom iz ciklusa „Pelješki pejzaži“ Celestina Medovića.
Bez većih napora, u roku od dva sata gosp. Vlašić naslikao je sliku sličnu originalu. Od originala se razlikuje u mnoštvu detalja i jarkošću boja.
Prema riječima gosp. Vlašića „kad bi želio postići vjernu kopiju mogao bi je napraviti uz nešto više truda i vremena. Kad se želi postići zaista velika sličnost to se radi tako da se originalna slika i novo platno prekriju, odnosno iscrtaju otrogonalnom mrežom veličine npr. 1- 3 cm² i tada se svaki kvadrat s originala precrtava u odgovarajuće polje iste veličine na novom platnu. Uz uporabu boja koje su kvalitetom što sličnije onima koje je koristio stvarni slikar ovom tehnikom je moguće postići vrlo veliku istovjetnost kopije s originalom.“
Ovom pokaznom vježbom željeli smo pokazati potencijalnim kupcima da budu oprezni kad kupuju slike poznatih autora od uličnih prodavača jer je vrlo vjerojatno riječ o vještoj krivotvorini.