Ljubomir Kokošar

  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:

Posljednjih 11  godina radi kao zaštitar u AKD zaštita d.o.o. Trinaest godina član je Udruge kolekcionara policijskih oznaka Slovenije (ZZPI-Slovenija) putem koje ostvaruje suradnju s kolekcionarima iz cijelog svijeta. Od 1994. godine radio je u misiji UN-a za bivšu Jugoslaviju (UNPROFOR), što mu je omogućilo da dođe u doticaj i surađuje s pripadnicima vojski i policija iz cijelog svijeta. Prema njegovoj tvrdnji ne zna kad se „zarazio kolekcionarskim virusom“. Policijske oznake počele su pristizati u zbirku prelaskom u misiju UNTEAS-a u istočnoj Slavoniji, gdje se susretao  s policijskim službenicima iz cijelog svijeta.
 

Internet ga je povezao s mnogim kolekcionarima diljem svijeta i omogućio nove razmjene i suradnje. Tako mu je zbirka od skromnih nekoliko stotina primjeraka narasla do današnjih 20 tisuća komada. Nakana mu je imati barem po jednu oznaku (policijsku i vojnu) iz svake zemlje na svijetu, a nisu mu mrske niti oznake različitih pokreta, pobunjeničkih skupina, nepriznatih ili polupriznatih država… Web stranicu, je otvorio na poticaj gospodina Diona Desembriarta, kolekcionara iz Indonezije, a na nagovor g. Željka Jamičića, voditelja Muzeja policije MUP-a RH, počeo s preuređenjem stranice tako da odsad uz fotografije oznaka stoje i potpisi s potankim opisima znaka.

Zbirka se može pogledati na web stranici www.kokosar.com


Popis izložaka na Izložbi policijskog znakovlja
  • 13 okvira
  • 192 oznake i amblema