Svetište Majke Božje Bistričke, Marija Bistrica, 7.10. 2012.