Knjižni fond i periodika

Prikupljanju građe o radu i povijesti policije pridonosi i pisana riječ koja kroz svoje raznovrsne oblike, ovaj put policijsku tematiku u knjigama, čitatelju može pružiti mnoštvo potrebnih informacija. Tako i knjižni fond Muzeja policije svojim stalnim rastom nastoji onima kojima je to potrebno svrhovito približiti tematiku policijskog djelovanja i njezina rada. 

Kroz deset cjelina kao što su rad policije, pravo, oružje ili Domovinski rat i druge, moguće je ući u sadržaj cjelokupnog Knjižnog fonda kojim raspolažemo, te se upoznati s osnovnim podacima o knjigama koje potražujete.

Iako Muzej policije svoj Knjižni fond ne može posuđivati na klasičan knjižnični način, izdanja koja posjedujemo moguće je pregledati i s njima se upoznati u prostorima Muzeja policije. 

Predstavljajući ukratko fond, koji trenutno ima gotovo 1000 knjižnih naslova, ujedno vas pozivamo na suradnju, odnosno mogućnost upita o darivanju knjiga vezanih uz tematske cjeline našega fonda, koji će postati bogatijim zahvaljujući suradnji građana, djelatnika i svih onih koji znanje (ukoričeno u knjigu) žele pokloniti javnosti.   

Kontakt:

Muzej policije
01/2426 551
muzej@muzej-policije.hr