Preko 11 tisuća pregleda virtualne šetnje Muzejom policije

Slika /muzej/MP virtualna šetnja.png

Virtualna šetnja Muzeja policije od 18. svibnja 2021. kada je postavljena na službenu Internet stranicu Muzeja, do danas je prikupila više od 11 500 pregleda

Virtualna šetnja Muzeja policije od 18. svibnja 2021. kada je postavljena na službenu Internet stranicu Muzeja, do danas je prikupila više od 11 400 pregleda.

Zbog pandemije Covid-19 virusa te smanjenjem izravnih fizičkih kontakta te rizika prenošenja virusa, muzeji imaju ogroman pad posjećenosti. Zbog toga smo bili potaknuti na korištenje modernih tehnologija za komunikaciju i prezentaciju muzejskih sadržaja.

Rezultat toga bio je pokretanje projekta izrade virtualne šetnje Muzejom policije.

Sredinom svibnja 2021. završen je projekt koji je na jedan drugačiji način privukao posjetitelje na razgledavanje postava. Ovakvim načinom i novim tehnologijama, postav se može razgledati iz više kutova gledanja, a i skrenuta je pažnja na posebno vrijedne, važne i zanimljive muzejske predmete kroz interaktivne točke unutar šetnje. U manje od četiri mjeseca internetskom šetnjom naš muzej pregledalo je preko 11 tisuća posjetitelja.

Ovaj impresivni pokazatelj zainteresiranosti za razgledavanjem našeg muzeja pokazatelj je truda i predanosti djelatnika Muzeja policije i voditeljice Helene Jelinek Mareljić, kao i svih kolega i suradnika, koji su sudjelovali u pripremi i postavljanju izložaka i uređenju interijera muzeja. To svakako motivira da i dalje radimo na novim sadržajima za naše posjetitelje.

Muzej policije otvoren je za posjetitelje od ponedjeljka do petka i svaku prvu subotu u mjesecu od 10 do 13 sati.

Virtualna šetnja kroz muzej.

 

Pisane vijesti