Muzej policije ostvario sve zakonske uvjete za osnivanje muzeja

Slika /muzej/logo_muzej.jpg
Muzeju policije 15. travnja 2019. godine izdano je rješenje Ministarstva kulture kojim se utvrđuje da postoje svi zakonski uvjeti propisani čl. 18. Zakona o muzejima za osnivanje Muzeja policije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Hrvatsko muzejsko vijeće na svojoj 4. sjednici dalo je svoje prethodno mišljenje da su ispunjeni osnovni uvjeti za osnivanje Muzeja policije kao muzeja u sastavu Policijske akademije te sukladno zakonskim propisima dalo svoju preporuku za daljnje postupanje. 

S obzirom da Muzej policije ispunjava sve uvjete i posjeduje relevantnu muzejsku građu, muzejsku dokumentaciju, opremu i sredstva za rad, a ispunjeni su i plan rada i razvitak muzeja te svi drugi popisani uvjeti, ministrica kulture dr.sc. Nina Obuljen Koržinek izdala je rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje.

Nakon što je izdano rješenje Ministarstva kulture podnesen je zahtjev za upis Muzeja policije u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj koji se vodi pri Muzejskom dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.
 
Rješenje - ovdje

Stranica