Ivan Vučetić - velikan svjetske kriminalističke znanosti

  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:

165. obljetnica rođenja Ivana Vučetića (1858. –  1925.) 

Ivan Vučetić rođen je 20. srpnja. 1858. u Hvaru kao prvo dijete u obitelji Viktora i Vice Vučetić, rođene Kovačević. To je razdoblje austrijske dominacije nad Dalmacijom, dok je bila u sastavu Austro-Ugarske Monarhije, pa se Hvar naziva Lesina, a očito je bio jak i talijanski utjecaj pa se hrvatska imena pišu talijanizirano jer je u matičnu knjigu uveden kao Giovanni Antonio Vucetich.

Oko 1880. s bratom Martinom seli se u Argentinu, a već 1888. zapošljava se u računovodstvu Centralnog ureda policije u La Plati da bi u rujnu 1889. postao šef Ureda za statistiku.

Ivan Vučetić (španj. Juan Vucetich) je 1891. razvio jedan od prvih sustava za kriminalističku identifikaciju pomoću otisaka prstiju. No nije bio prvi koji je proučavao otiske prstiju. Vučetićev rad temelji se na istraživanjima Malpighija, Purkinjea, Herschela, Fauldsa, Galtona i drugih, ali bio je prvi koji je uveo deseteroprstno daktiloskopiranje i evidentiranje kriminalaca na temelju razvrstavanja otisaka prstiju desne i lijeve ruke te posebnih klasifikacijskih oznaka za svaki oblik crteža papilarnih linija.

Desetog rujna 1891. počinje s radom identifikacijska policijska služba u La Plati uzimanjem otisaka prstiju 23 osuđenika. Pod rednim brojem 1 Vučetić je tada upisao iz desetoprstnog daktiloskopskog kartona podatke o 29-godišnjem osuđenom tipografu - provalniku Juliju Torresu. To je prvi na svijetu pisani podatak o nekoj policijskoj daktiloskopskoj zbirci. U prosincu iste godine Vrhovni sud u Buenos Airesu službeno priznaje rezultate koje je Ivan Vučetić postigao daktiloskopiranjem u zatvoru u La Plati, u kojem je među 645 osuđenih osoba pronađeno 7 povratnika.

Početkom ljeta 1892. Vučetić je sa svojim učenikom, inspektorom Alvarezom, riješio slučaj dvostrukog ubojstva, pa je u povijesti zapisano da je to prvi slučaj razriješenih ubojstava pomoću otisaka prstiju.

Vučetićeva metoda identifikacije bila je prihvaćena u zemljama Južne Amerike i Dalekog istoka, dok su u Europi prihvaćene metode različitih kriminalista.

Ivan Vučetić umro je 25. siječnja 1925. godine. Pokopan je u supruginoj obiteljskoj grobnici, u gradu Doloresu u Argentini.

U spomen na ovog velikana svjetske kriminalističke znanosti Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja u Zagrebu nosi ime „Ivan Vučetić“.

 Stranica