Međunarodni dan muzeja 18. svibnja

U subotu, 18. svibnja diljem svijeta se obilježava Međunarodni dan muzeja kada se skreće pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njenom komuniciranju.
Muzej policije kao muzej unutar institucije skuplja, čuva i izlaže predmete koji se odnose na povijest i sadašnjost redarstvenih snaga u Hrvatskoj, a prikupljene podatke predstavlja javnosti povremenim izložbama, predavanjima, na internetu, publikacijama i događanjima u školama te ostalim edukativnim programima.

Svoje ciljeve ostvaruje komunicirajući s posjetiteljima i surađujući s muzejskim institucijama, srodnim ustanovama, udrugama, obrazovnim ustanovama, sa svima koji djeluju na području javne i pojedinačne sigurnosti u zemlji i svijetu. U Muzeju policije čuva se baština hrvatskih redarstvenih snaga, prije svega kao muzeja jedne profesije, koje su, unatoč mnogim promjenama društveno političkih uređenja na ovim prostorima u osnovi zadržavale istu djelatnost: borba protiv kriminala i očuvanje javnog reda i mira.
Danas je u Muzeju registrirano 15 zbirki, prikupljeno je nešto više od tri tisuće predmeta, a knjižni fond broji oko tisuću djela.

Trenutno se uređuje prostor za stalni postav Muzeja policije na Policijskoj akademiji u Zagrebu.
Želja je Policijske akademije i voditeljice Muzeja policije Helene Biočić da novouređene prostorije budu svečano otvorene ove godine povodom Dana policije.

Intenziviranjem rada u posljednje dvije godine i to na organizaciji, opremanju i popularizaciji Muzeja policije te osmišljavanje novih programa kao što su već dobro poznata izložba Ljepota lažnog sjaja, novi projekti izložba oružja hrvatske policije te edukativni program na Policijskoj akademiji Upoznaj hrvatsku policiju za osnovne i srednje škole znatno su doprinijeli povećanju interesa za onim što radi Muzej policije. Primjerice za izložbu krivotvorenih umjetnina nema više slobodnih termina do kraja ove godine te će ona narednih mjeseci biti postavljena u šest gradova između ostalih u Dubrovniku i Hvaru.

Valja napomenuti da je navedena izložba doživjela i međunarodno predstavljanje jer je u siječnju ove godine bila postavljena na Fakultetu za sigurnost u Ljubljani.

Ove godine, točnije 15. travnja Muzej policije je dobio rješenje Ministarstva kulture kojim se utvrđuje da postoje svi zakonski uvjeti propisani čl. 18. Zakona o muzejima za osnivanje Muzeja policije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Hrvatsko muzejsko vijeće na svojoj 4. sjednici dalo je svoje prethodno mišljenje da su ispunjeni osnovni uvjeti za osnivanje Muzeja policije kao muzeja u sastavu Policijske akademije te sukladno zakonskim propisima dalo svoju preporuku za daljnje postupanje.

S obzirom na to da Muzej policije ispunjava sve uvjete i posjeduje relevantnu muzejsku građu, muzejsku dokumentaciju, opremu i sredstva za rad, a ispunjeni su i plan rada i razvitak muzeja te svi drugi popisani uvjeti, ministrica kulture izdala je rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje.

Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja pokrenula je Međunarodna muzejska zajednica (ICOM) 1977. godine, koje se od 1992. provodi na određenu temu. Iniciranje obilježavanja u Hrvatskoj, vodi od 1980. Muzejski dokumentacijski centar, koji je ujedno promotor cijele manifestacije.

Stranica