Posjet Muzeju policije polaznika pedagoško-psihološkog obrazovanja Učiteljskog fakulteta u Zagrebu

Suradnja između Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, Policijske škole „Josip Jović“ i Učiteljskog fakulteta u Zagrebu

Dana 3. ožujka 2023. godine polaznici pedagoško-psihološkog obrazovanja Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, među kojima se nalaze i rukovoditelji Policijske škole „Josip Jović“, zajedno s djelatnicima koji pohađaju navedeno obrazovanje, predvođeni prof. dr. sc. Majdom Rijavec posjetili su Muzej policije na Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“. 

Posjet Muzeju policije realiziran je na prijedlog prof. dr. sc. Majde Rijavec u dogovoru sa voditeljem poslova Muzeja policije Nikšom Jelovčićem, koji je omogućio da policijska službenica Višnjica Trajčevski predstavi izložene predmete, upozna nazočne sa povijesti i sadašnjosti redarstvenih snaga u Republici Hrvatskoj, a i da posjetiteljima približi Muzej policijske profesije na najbolji način.

Navedeno je realizirano u sklopu suradnje Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, Policijske škole „Josip Jović“ i Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, a povratne informacije polaznika pedagoško-psihološkog obrazovanja i prof. dr. sc. Majde Rijavec nakon realizacije posjeta Muzeju policije više su nego odlične.

Također je većinu zainteresiralo da se ponovno vrate sa svojim članovima obitelji, što je rezultat kolegice Višnjice Trajčevski koja je svojim načinom predavanja približila policijsku profesiju i izložene eksponate. 

Pisane vijesti